Avant Maya, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve yangın söndürme sistemlerinin projelendirilmesi, uygulaması gibi konularda profesyonel olarak danışmanlık, taahhüt, satış ve teknik servis hizmetleri sunmaktadır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Site içerigi izinsiz olarak kullanılamaz. Bu web sitesi bir Avant Maya AŞ. iştirakidir. Sitemizde ve duyurularımızda ismi geçen logolar ve markalar ilgili firmaların tescilli markalarıdır.

Mekanik Tesisat

MEKANİK TESİSAT

AVANT MAYA

Mekanik tesisat, inşaat sektöründeki statik, mimari, elektrik ve mekanik olmak üzere 4 temel proje çeşidinden birisidir. İnşaat, yapı işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümüdür. Mekanik tesisatı, makine mühendisi ve teknik ressamlar hazırlar.

Son dönemlerde elektromekanik olarak elektrik tesisat projeleri ile neredeyse birleşerek birlikte çalışan iki temel disiplin haline gelmiştir. Mekanik tesisat projeleri makine mühendisleri ve teknik ressamlarca hazırlanır. Yapıların, endüstriyel tesislerin mekanik altyapısını tayin eden bu projelerde, binanın su, atık su, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın önleme sisteminin nasıl olacağı ve bunlara ait cihaz türleri ve güçleri ile, binanın temiz su ve kanalizasyon hatlarının nerelerden geçeceği ve boru çapları belirtilir.
Mekanik tesisatın ana bileşenleri mekanik oda veya makine dairesi olarak adlandırılan mekânlarda yerleşik bulunur.

Mekanik tesisat; Isıtma sistemi, Soğutma sistemi, Havalandırma sistemi, Temiz su sistemi, Atık su sistemi, Sıcak su sistemi ve Yangın söndürme sistemi olmak üzere 7 bileşenden oluşuyor.

ISITMA

Heating

Yapının ısınmasını sağlayan tesisat sistemlerini kapsar. Isıtma kazanları veya diğer ısıtma donanımları ayrıca radyatör, fan-coil, konvektörleri kapsıyor.

SOĞUTMA

Sistemleri

Yapının sıcak dönemlerde soğutulmasını sağlayan sistemleri kapsar. Akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs. ve Fan coil, klima cihazlarını kapsar.

HAVALANDIRMA

Sistemleri

Yapı içerisindeki havanın taze ve temiz olarak tutularak canlıların konfor içerisinde yaşamını teminine yönelik temiz hava temini ve kirli hava tahliyesidir.

SIHHİ

Tesisat

Yapı içerisinde su ile ilgili ihtiyaçların konforlu olarak teminini sağlamakta olup,  kullanım suyu ve içme suyu sistemlerini ve basınçlandırılmasını kapsar.

ATIK SU

Tesisatı

Yapıda oluşan atık suların güvenli, konforlu bir şekilde binanın dışına, ana atık su sistemine ulaştırılmasını sağlar. Binanın kanalizasyon ve su giderleri ile ilgilidir.

Sıcak Su

Sistemleri

Temizlikte, yıkanmada ve muhtelif ihtiyaçlar için gerekli olan sıcak suyun üretilmesini sağlar. Doğalgaz, kömür mazot gibi sıcak su üretme sistemlerini kapsıyor.

Yangın Söndürme

Sistemleri

Yangın çıkması halinde kısa sürede ve etkin olarak müdahale edebilmeyi sağlayan içeriğinde yangın dolapları, söndürme gereçleri ve bariyerler içeren sistemlerdir.

Ücretsiz Keşif

Yapınıza en uygun Mekanik Tesisat çözümünü bulmanıza yardımcı olalım.

MEKANİK TESİSAT

REFERANSLAR

Mekanik Tesisat çözümleri sunduğumuz referanslarımız

Mekanik tesisat inşaat işlerinde hayat kalitesini ve yaşam konforunu artırmaya yönelik olarak yapılan farklı mekanik sistemlerin bütününe verilen addır. Bir başka deyişle mekanik tesisat, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, otomasyon vb. gibi ana inşaat işleri dışında kalan işlerdir. Mekanik tesisat bina yapımında inşaat mühendislerinin değil makine mühendislerinin görev alanına dahildir. İnşaat işlerinin tümü arasında en önemli işlerden biridir. Bir binada hangi tesisatın olacağı binadan binaya farklılık gösterse de mekanik tesisatın binayı modernleştirme ve temel ihtiyaçlarına kavuşturma gibi fonksiyonları da vardır. Örneğin bazı binalarda otomasyon olmazken bazı binalar ise tamamen akıllı binalar olup otomasyon tesisatına ihiyaç duyar. Mekanik tesisatın ne işe yaradığını daha iyi anlayabilmek için binalarda genel olarak hangi tesisatların kullanıldığına göz atmamız gerekir. Çünkü her tesisat çeşidi bir amaç doğrultusunda özelleşmiştir.

UYGULAMA ESASLARIMIZ

NASIL YAPARIZ?

Mekanik Tesisat inşaat işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünüdür. Makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren mühendislik dalıdır. Bunu insanlardaki atardamar sistemine benzetebiliriz. Vücudumuzu kaplayan derimizi binanın dış cephesine, kemiklerimizi de binanın kolon ve kirişlerine benzetirsek; vücudumuzda dolaşan ve bir sistem oluşturan damarlara da mekanik tesisat diyebiliriz.
Yukarıda sayılanların yanında yapılarda, endüstriyel tesislerde, ticari yapılarda, hizmet işletmelerinde işletmenin ihtiyacına binaen geliştirilmesi gereken ve tesisatının projelendirilmesi, yapılması gereken aşağıdaki sistemlerde mekanik tesisat gurubunda sayılabilir:

  • Enerji verimliliği ve kontrolü için olmazsa olmazdır.
  • İşletme maliyetlerini minimize eder.
  • En iyi konfor şartları ancak Mekanik Tesiast tarafından oluşturulabilir.
  • Personel giderlerini azaltır, tek merkezden yönetim imkanı sunar.
II

02. PROJE

İhtiyaçlara yönelik çözümlerimizin projelendirilmesi

IV

04. UYGULAMA

Projelendirilmiş taahhütlerin uygulanması ve devreye alınması

I

01. KEŞİF

Uygulama yapılacak alanın tespiti ve incelenmesi

III

03. TAAHHÜT

Projelendirilmiş uygulamaların sözleşme dahilinde taahhüt edilmesi

ÇÖZÜM ORTAKLARI

Mekanik Tesisat çözümleri geliştirdiğimiz iş birlikteliklerimiz

AVANT MAYA

NASIL

YARDIMCI

OLABİLİRİZ?

Yapı, inşaat, endüstriyel tesis işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünü kapsar. Dolayısıyla her bir sistemin birbiriyle uyumlu ve birbirini destekler olarak çalışıp, toplam kaliteyi oluşturması önem kazanmaktadır. Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır. Projelendirme, müşavirlik veya kontrol işlemlerinde malzeme seçiminden, ürünlerin ve binanın kullanım ömrü boyuncu hizmet alma adına aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.