Avant Maya, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve yangın söndürme sistemlerinin projelendirilmesi, uygulaması gibi konularda profesyonel olarak danışmanlık, taahhüt, satış ve teknik servis hizmetleri sunmaktadır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır. Site içerigi izinsiz olarak kullanılamaz. Bu web sitesi bir Avant Maya AŞ. iştirakidir. Sitemizde ve duyurularımızda ismi geçen logolar ve markalar ilgili firmaların tescilli markalarıdır.

HVAC Açılımı

HVAC Açılımı

HVAC kısa adı ile bilinmektedir. Hvac açılımı Heating, Ventilating and Air Conditioning (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) olan sistemler; ortamların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılmasını düzenleyip kontrol eden sistemlerdir.

HVAC

Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Ayrıca Makine mühendisliği alanında bir alt kol olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Mekanik tesisat kategorisinde yer alıp termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi gibi alt başlıklar temelini oluşturur.

HVAC sistemleri, yaşanılan ortamların özellikleri göz önünde bulundurularak dizayn edilirse önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve böylece verimli çözümler elde edilir.

Konfor iklimlendirmesi ile ilgili ilk uygulamalar yaygın olarak 1920’lerin başlarında ABD’de büyük sinema ve tiyatro salonlarında başlamıştır. Bu yıllarda seri imalat gelişmediğin – den sistemler sipariş üzerine tasarlanarak, üretilen parçaların birleştirilmesiyle oluşturul – muştur. 1920’li yılların sonlarında fabrikalarda seri olarak imal edilen iklimlendirme üniteleri, ilk “paket” ürünler olarak kullanıma sunulmuş – tur. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulmuş olan soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak karbondioksit (CO), amonyak ve sülfürdi 2 – oksit (SO2 ) kullanılmıştır. 1920’lerin sonlarına doğru soğutma sistemlerinde soğutucu akış – kan olarak R-12 (Soğutucu akışkan-12) kullanılmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1950’lerde, hava-soğutma endüstrisi büyük bir gelişme göstermiştir. Orta ve küçük ölçekli binalarda paket üniteler kullanılırken, büyük binalarda soğutulmuş su kullanılmaya başlanmıştır. Büyük binalar için soğutma sistemleri tipik olarak santrifüj soğutucular (Chiller) olmuştur. Sıcaklık kontrolünü daha iyi sağlamak için, fan-coil üniteleri ve hava tutma üniteleri (air-handling units) tercih edilmiştir. 1960’ların başlarında R-113, R-114 ve R-115 gibi kloroflorokarbon (CFC) soğutucular denenmiş fakat geniş bir kabul görmemiştir.

HVAC Hakkında

1950’lerin sonunda, kullanımdaki mevcut sistemlerden başka dört yeni sistem tasarlanmıştır. Bunlar, indüksiyon, ikili-kanal (doubleduct), yeniden ısıtma terminalleri ve değişken hava debili (Variable Air Volume, VAV) sistemlerdir. İkili-kanal ve yeniden ısıtma terminallerinin geniş kabul görmesine rağmen ilk kullanılan VAV sistemleri zayıf kısıcı damperleri ve fan modülasyonundaki zorluklar nedeniyle fazla bir kullanım alanına sahip olmamıştır. 1973 yılındaki enerji krizi, daha az enerji harcayan yüksek verimli iklimlendirme sistemlerinin kurulması gerekliliğini ortaya koymuştur. Enerji maliyetlerinin artmasıyla, enerji verimliliğini sağlamak için bir çok yeni sistem geliştirilmiş ve yeni tip VAV sistemlerinin kullanımı yaygın hale gelmiştir [5,6]. HVAC teknolojisinde, VAV sistemlerinin yanı sıra sabit hava debili (Constant Air Volume, CAV) tipler de bulunmaktadır. CAV sistemler, sabit tasarım kapasitesinde sürekli olarak çalışırken, değişken hava debili sistemler söz konusu bölge çerçevesinde konfor şartlarını sağlayacak hava debisinde kısmi yüklerde de çalışabilirler. Çok bölgeli binalarda CAV sistemleri kullanarak besleme havası sıcaklığı bölgeler arasında en yüksek talep temel alınarak seçilir ve geriye kalan bölgeler için aşırı soğutmayı engellemek için son ısıtma yapmak gerekebilir. VAV sistemlerin hava debisi talebine göre fan güçleri ayarlanabildiği için daha verimli olduğu söylenebilir.

HVAC

hvachvac açılımıhvac nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir